Luận ngữ / Thiên 1: Học nhi / Câu số 7

14 thg 3, 2011

1 nhận xét
論 語 / 學而第一 / 第七句


Luận ngữ / Thiên 1: Học nhi / Câu số 7

1. Âm Hán Việt

Tử Hạ viết ‘Hiền hiền dịch sắc、sự phụ mẫu、năng kiệt kì lực、sự quân、năng trí kì thân、dữ bằng hữu giao、ngôn nhi hữu tín。Tuy viết vị học、ngô tất vị chi học hĩ ’

2. Dịch nghĩa

Tử Hạ nói: Đổi lòng yêu sắc đẹp mà thân yêu người hiền, thờ cha mẹ hết sức mình, lấy thân ra làm việc vua, khi giao tiếp bạn hữu lời nói có chữ tín. Người như vậy nếu ai bảo là chưa học, chứ tôi nói rằng người ấy đã học rồi đấy.

Người dịch: Huỳnh Nhật Hà