Các nét viết của chữ Hán

6 thg 2, 2011

1 nhận xét
Chữ Hán trông có nhiều nét phức tạp, nhưng phân tích kỹ ra thì các nét dùng trong chữ Hán chỉ bao gồm 6 nét cơ bản và một số nét viết riêng có quy định cách viết. Việc viết đúng các nét và theo thứ tự giúp cho việc viết chính xác chữ Hán, và đếm chính xác số lượng nét viết của một chữ và do đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn. Các nét viết của chữ Hán như sau:
1. Nét ngang, viết từ trái qua phải
VideoChữ mẫu

Để xem lại Video, nhấp chuột phải rồi chọn "play"

2. Nét sổ đứng (dọc), viết từ trên xuống dưới
VideoChữ mẫu

3. Nét phẩy, viết từ trên phải xuống trái dưới
VideoChữ mẫu

4. Nét mác, viết từ trên trái xuống phải dưới
VideoChữ mẫu

5. Nét chấm
VideoChữ mẫu

6. Nét hất
VideoChữ mẫu

7. Nét ngang có móc
VideoChữ mẫu

8. Nét sổ đứng (dọc) có móc
VideoChữ mẫu

9. Nét cong có móc
VideoChữ mẫu

10. Nét mác có móc
VideoChữ mẫu

11. Nét sổ đứng (dọc) kết hợp gập phải
VideoChữ mẫu

12. Nét ngang kết hợp nét gập đứng
VideoChữ mẫu

13. Nét đứng kết hợp với bình câu và móc
VideoChữ mẫu

14. Nét phẩy về trái kết thúc bởi chấm
VideoChữ mẫu

15. Nét ngang kết hợp với nét gập có móc
VideoChữ mẫu

16. Nét ngang kết hợp nét phẩy
VideoChữ mẫu

17. Nét phẩy kết hợp nét gập phải
VideoChữ mẫu

18. Nét sổ dọc kết hợp nét hất
VideoChữ mẫu

19. Nét sổ với 2 lần gập và móc
VideoChữ mẫu

20. Nét ngang kết hợp nét phẩy và nét cong có móc
VideoChữ mẫu

21. Nét ngang kết hợp gập cong có móc
VideoChữ mẫu

22. Nét ngang kết hợp sổ cong
VideoChữ mẫu

23. Nét ngang với 3 lần gập và móc
VideoChữ mẫu

24. Nét ngang kết hợp nét mác có móc
VideoChữ mẫu

25. Nét ngang với 2 lần gập và phẩy
VideoChữ mẫu

26. Nét sổ đứng kết hợp nét gập và phẩy
VideoChữ mẫu

27. Nét sổ đứng với 2 lần gập
VideoChữ mẫu

28. Nét ngang với 2 lần gập
VideoChữ mẫu

29. Nét ngang với 3 lần gập
VideoChữ mẫu

1 nhận xét:

Đăng nhận xét