Luận ngữ / Thiên 1: Học nhi / Câu số 7

14 thg 3, 2011

1 nhận xét
no image
論 語 / 學而第一 / 第七句 雖 曰 未 學 吾 必 謂 之 學 矣 與 朋 友 交 言 而 有 信 能 竭 其 力 事 君 能 致 其 身 子 夏 曰 賢 賢 易 色 事 父 母 Luận ngữ...

Thủ chu đãi thố 守株待兔

22 thg 2, 2011

4 nhận xét
Thủ chu đãi thố 守株待兔
Bài 6 (第六課): 守株待兔 Shǒu Zhū Dài Tù (Thủ chu đãi thố) Phần 1. Bài đọc 聖 人 不 期 脩 古 ,不 法 常 可 ,論 世 之 事 ,因 為 之 備 。宋 人 有 耕 者 ,田 中 有 株 ,兔 走 觸 株 ...

Luận ngữ / Thiên 1: Học nhi / Câu số 6

21 thg 2, 2011

0 nhận xét
no image
論 語 / 學而第一 / 第六句 行 有 餘 力 則 以 學 文 謹 而 信 凡 愛 眾 而 親 仁 子 曰 弟 子 入 則 孝 出 則 弟 Luận ngữ / Thiên 1: Học nhi / Câu số 6 ...

Đậu khấu 豆蔻

0 nhận xét
no image
Đậu khấu (豆蔻 dòukòu) là cây họ gừng, thân rễ to bằng ngón tay, gốc bẹt, lá dài, quả hình trứng, dùng làm thuốc và gia vị. Song đậu khấu hay ...

Nhất tự sư bán tự sư 一字師,半字師

3 nhận xét
no image
Đời Đường có một nhà sư tên là Tề Kỉ (齊己) rất thích làm thơ và rất khiêm nhường nhờ người khác chỉ giáo. Một lần, ông đã tự mình đem bài thơ...

Yển miêu trợ trưởng 揠苗助長

20 thg 2, 2011

0 nhận xét
Yển miêu trợ trưởng 揠苗助長
Bài 5 (第五課 ): 揠苗助長 Yà Miáo Zhù Zhǎng (Yển miêu trợ trưởng) Phần 1. Bài đọc 宋 人 有 閔 其 苗 之 不 長 而 揠 之 者 ,芒 芒 然 歸 ,謂 其 人 曰 :“今 日 病 矣 !予 助 苗 ...

Luận ngữ / Thiên 1: Học nhi / Câu số 5

0 nhận xét
no image
論 語 / 學而第一 / 第五句 節 用 而 愛 人 使 民 以 時 子 曰 道 千 乘 之 國 敬 事 而 信 Luận ngữ / Thiên 1: Học nhi / Câu số 5 1. ...